Nyheter från Suncore

  • Energiintressenter i Umeå AB tar från och med 2013-02-13 över som ny huvudägare i Suncore AB. Bakom den nya ägaren återfinns Investium, en grupp av framgångsrika entreprenörer och investerare från Västerbotten. - Vi ser en stor potential i de innovationer och produkter som finns i företaget. Vår ambition är nu att snabbt se till att de når ut till de olika målgrupperna på marknaden, säger Lennart Olofsson, representant för de nya ägarna. Suncore får en ny ledning med tidigare platschefen Anders Mikaelsson som VD. Företaget har redan en kompetent personal och bra tillverkningsprocesser men har inte haft resurser för att effektivt nå ut på marknaden. - Vi vill nu stärka Suncores marknadsposition som den ledande tillverkaren av smarta och effektiva system för att återvinna värme och kyla från naturens förnyelsebara energkällor. Det kommer att innebära ett tydligare fokus på rätt målgrupper samt en allmänt starkare närvaro på marknaden, säger Niklas Ekblom, marknadsansvarig. - Jag ser verkligen fram emot den närmaste framtiden. Nu ska vi se till att fler kunder får möjlighet att använda våra världsledande produkter för att sänka sina energikostnader genom att nyttja solen och jordens hållbara energikällor, säger Anders Mikaelsson, VD. För alla kunder och partners till Suncore väntar nu en rad positiva förändringar och nyheter. Vi kommer att kontakta alla personligen för att presentera våra ambitioner, men även höra med er hur ni ser på samarbetet och vad ni har för förväntningar på framtiden. Har ni frågor eller funderingar innan dess är ni välkommen att höra av er. Vi hoppas verkligen att ni vill vara med på den spännande resa som nu väntar! Med vänliga hälsningar, Anders Mikaelsson, VD
  • 09 april, 2013
    Nu lanserar vi Suncores nya hemsida. Fokus med den nya webbplatsen har varit att lyfta fram de unika teknologierna smat förklara nyttan med Suncores olika produkter och lösningar. I arbetet med att stärka Suncores kommunikation och information till sina kunder kommer fler insatser att göras under våren. Webben kommer att fortsätta utvecklas parallellt som nytt informations- och marknadsmaterial kommer att produceras.